Dětské spolčo Hnidousy

Společensví dětí při kostele sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích

Je to již bez mála deset let, co se skupinka asi deseti našich dětí začala pravidelně každý týden scházet při hodinách náboženství na faře v Hnidousích. V současnosti se počet dětí rozrostl tak, že souběžně pracují tři oddělení pro různé věkové skupiny. Navíc míváme skoro každý měsíc nějakou další časově náročnější akci. Obvykle se sjíždíme na tzv. víkedovky.

Program víkendovek se za dobu našich setkávání ustálil. Zahajujeme je v pátek kolem 18:00, kdy se děti ubytují, pak je večeře a většinou se ještě před spaním stihnou nějaké menší hry nebo soutěže a hlavně si účastníci vypravují své zážitky a zajímavosti, které se příhodily od minulé víkendovky. Nejširší prostor na různé činnosti je v sobotu. To pravidelně vycházíme na procházku do okolí, případně se věnujeme rozsáhlejší sportovní aktivitě. Neodmyslitelnou součástí je také výroba různých předmětů - dárečků, hraček a podobně. A hlavně je zde prostor na časově náročnější hry a soutěže. V poslední době si své místo nacházejí i hudební aktivity. Pravidelným vyvrcholením každé víkendovky je nedělní mše svatá, po které se všichni rozjedou domů.

Když jsme začínali, jezdívali jsme na víkendovky nejčastěji to Tuřan u Slaného. Navštívili jsme také faru v Roudnici nad Labem a podobně. V posledních letech využíváme optimální podmínky na faře v Hnidousích.

Vyvrcholením naší celoroční činnosti jsou cca týdenní setkání o letních prázdninách, kterým říkáme tábory.

Fotografie z naší činnosti

ZVÍTĚZILI JSME NAD ZLÝM KOUZELNÍKEM
A NAŠLI POKLAD
Tábor Klokoty 2003
VŽDY NĚCO ZAJÍMAVÉHO VYRÁBÍME
Tentokrát to byly výborné perníčky
HRAJEME RŮZNÉ HRY A SOUTĚŽE
Velice oblíbené jsou koulové bitvy
KOSTEL V TUŘANECH
Na sousední faru jsme jezdili na víkendovky

Uskutečněné víkendovky:


Tuřany I

Tuřany II

Tuřany III

Tuřany IV

Tuřany V


Tuřany VI

Tuřany VII

Tuřany VIII

Tuřany IX

Hnidousy X


Roudnice XI

Roudnice XII

Tuřany XIII

Tuřany XIV

Cvrčovice XV


Prázdninové akce

O prázdninách v roce 2003 jsme byli na našem prvním pohádkovém táboře v Klokotech u Tábora.

Od 24.7. do 31.7.2004 jsme byli na táboře na Slivici.

První týden v červnu 2005 jsme byli opět na táboře na Slivici.

Tábor v roce 2006 byl v Zaječově na poutním místě Svatá Dobrotivá. Toto místo se nám velice zalíbilo a od tohoto roku sem jezdíme stále.
Doporučená cesta z Kladna do Zaječova (podle Mapy.cz)


Navštivte i jiné weby:

Honzovy stránky


Návštěvní kniha Návštěvní kniha Návštěvní kniha